ลักษณะนิสัยตามวันเกิด 26-31

ลักษณะนิสัยตามวันเกิด

คนเกิดวันที่ 26        

สุขุม มองไกล

ใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขอได้โปรดคบเพื่อนหรือรักกับคนที่เกิดวันที่ 26 เถิด เพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนสุขุม มั่นคง และมองการณ์ไกล ถ้าท่านอยู่ใกล้ก็จะค่อย ๆ มีความมั่นใจตัวเองขึ้นได้

ความมีกำลังใจเข้มแข็งมั่นคง
เป็นคุณลักษณะเด่นประการแรกของคนเกิดวันที่
26 ดังนั้น
ไม่ว่าในชีวิตของเขาหรือเธอจะเผชิญกับอะไร อุปสรรคหนักแค่ไหนคนเกิดวันที่
26 ก็ไม่เคยหวั่น อาจร้องไห้ แต่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้แต่จะใช้สติปัญญา เริ่มต่อสู้กับอุปสรรคอย่างสุขุมต่อไป ความสุขุม และมองการณ์ไกล เป็นสิ่งเสริมความมั่นใจตัวเอง ที่สำคัญของคนที่เกิดวันที่ 26 คนเกิดวันนี้มักไม่ตื่นเต้นกับเหตุการณ์
ไม่หวาดตระหนกแต่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ
อย่างฉลาด รอบคอบสุขุม
คนเกิดวันที่
26 เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น และมีคุณสมบัติที่ทำให้เข้าใจปัญหาของคนอื่นได้ง่าย ความฉลาด
รอบคอบ สุขุม
ความคิดลึกซึ้งที่มีอยู่ประจำ
ทำให้เขาหรือเธอที่เกิดวันที่
26 เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น
มีอะไรเกิดขึ้นเพียงนิดเดียว
ก็จะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปได้ทันที
คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของคนที่เกิดวันที่
26 ก็คือ ความเป็นผู้นำ
คนเกิดวันนี้จะเป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถในการจัดการ
และเป็นนักบริหารที่มีความสามารถ
เป็นคนมีความรอบรู้และเก่งหลายด้าน
ประกอบกับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร
จึงทำให้คนเกิดวันที่
26 ปรากฏภาพโดดเด่น
ในฐานะเจ้าพ่อ ลูกพี่ หรือหัวหน้า

คนเกิดวันที่ 26 เป็นคนที่ไม่ชอบความปนเปก้าวก่าย โดยนิสัยส่วนตัวจะค่อนข้างปราณีต
เช่น
เสื้อผ้าแต่งกายของเขา
หรือเธออาจต้องจัดไว้เป็นชุดอย่างถูกต้อง
ท่านจะไม่ค่อยพบคนเกิดวันที่
26 แต่งกายชนิดสีรองเท้าไปทางหนึ่ง สีเสื้อผ้าไปอีกทางหนึ่ง กระเป๋าถือไปอีกสีหนึ่งเป็นอันขาด คนเกิดวันนี้จะหงุดหงิดง่ายกับการประชุมที่ไม่ตรงเวลา ห้องอาหารที่ผู้คนสับสนเจี๊ยวจ๊าว
หรือการชุลมุนแย่งกันรีบบริการโดยไม่เรียงลำดับ
คนเกิดวันที่ 26 จะไม่ยอมให้ชีวิตครอบครัว
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการงานอย่างเด็ดขาด
ถ้าเป็นคู่รักคู่ครอง
หรือเพื่อนสนิทจงอย่าน้อยใจเลย
ถ้าท่านไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานของเขา
หรือเธอผู้ที่เกิดวันที่
26 คนเกิดวันที่ 26 นั้น แม้ว่าจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น
สุขุมรอบคอบมั่นคงไม่หวั่นไหว
และอยากให้ทุกคนรักใคร่เข้าใจกัน
แต่ก็เป็นคนที่ยึดมั่นในลักษณะของตนเองอย่างมั่นคง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนดื้อทีเดียว อย่าไปขอให้คนเกิดวันที่ 26 ทำตามใคร (แม้แต่คนที่เขาหรือเธอรักมากดังชีวิต)
โดยไม่ถูกหลักเกณฑ์เป็นอันขาด
ถ้ายังอยากมีไมตรีอันยืนยาวต่อกัน

คนเกิดวันที่ 27

"ซื่อสัตย์ยุติธรรม" ประจำใจ

มีคนพูดว่า บางที "เปาบุ้นจิ้น" อาจเป็นคนที่เกิดวันที่ 27 ก็ได้ คนเกิดวันที่ 27 มีความสามารถเป็นพิเศษในการแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวออกจากกันได้ง่าย
และเมื่อเห็นว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดชั่วแล้ว
เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 27 ก็จะถูกจิตสำนึกมโนธรรมภายในคอยบังคับมิให้กระทำสิ่งนั้นเป็นอันขาด และถ้าบังเอิญได้กระทำลงไป จะด้วยประมาทหรือสถานการณ์บังคับก็ตาม
คนเกิดวันที่
27 จะไม่ลืมเรื่องดังกล่าวเป็นอันขาด จะประทับเหตุการณ์นั้นไว้เป็นความไม่สบายใจไปจนชั่วชีวิต หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง คนเกิดวันที่ 27 นี่แหละ คือคนที่ "จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด"

คนเกิดวันที่ 27 เป็นคนมีเมตตาสูง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง แต่ความเมตตานี้มีขอบเขตโดยจะมีให้อย่างเหลือเฟือกับคนที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม แต่ถ้าคนผิดคนชั่วแล้ว สิ่งที่คนเกิดวันที่ 27 มีให้ก็คือ ความเห็นใจ ความเสียใจ คนเกิดวันนี้จึงเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง เป็นพ่อแม่ที่ดี
เป็นครูที่ดี
และเป็นหัวหน้าผู้เที่ยงธรรม

คนเกิดวันที่ 27 เป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในแบบธรรมเนียมประเพณีและมักใช้แบบแผนธรรมเนียมประเพณีเป็นเกณฑ์ในการแยกถูก-ผิด ดี-ชั่ว จึงมีลักษณะเป็นคนหัวโบราณ
ถ้าเป็นท่านชายและคนรักของท่านเป็นคนเกิดวันที่

27
ก็พึงทราบว่า
คนรักของท่านชอบให้ท่านร้องเพลงที่มีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่า
"ขอสงวนศักดิ์ศรีตามประเพณีโบราณนานมา" และคนเกิดวันนี้มักจะค่อนข้างดื้อรั้นในสายตาคนอื่น แท้จริงแล้ว ความดื้อของเขาอยู่บนพื้นฐานการแยก ชั่ว-ดี แล้วมากกว่า
คนเกิดวันที่
27 จะมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเขาหรือเธอได้กระทำสิ่งที่กระทำถึงคนอื่นและทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อน ความกังวลอย่างนี้จะทำให้ชีวิตของคนเกิดวันที่ 27 ค่อนข้างเครียด และจะไม่คลายลงจนกว่าเขาหรือเธอจะอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ
ดังนั้น
คำพูดของท่านประเภทที่ว่า
"ไม่เป็นไร" "ผมเข้าใจความจำเป็นของคุณ"
"ผมลืมเรื่องนั้นไปแล้ว" ฯลฯ จึงมีความสำคัญต่อคนที่เกิดวันที่
27 มาก คนเกิดวันนี้มีลักษณะบางอย่างที่ขัดแย้งในตัว
คือมักชอบคบมิตรสหายฮาเฮ
แต่ก็ชอบนิ่งเงียบ ๆ
อยู่กับความคิดของตัวเองบ่อย ๆ ดังนั้น ถ้าเพื่อนผู้เกิดวันที่
27 ของท่าน อยู่ ๆ ก็หายหน้าไป ท่านก็ไม่ต้องติดใจอันใด อีกไม่นานคนผู้นั้นก็จะกลับมา คนเกิดวันที่ 27 จะเก็บความรู้สึกเจ็บปวดในใจอันเกิดจากความรักได้ดี
ถ้าคนรักจะแยกทางไป
เขาหรือเธอก็จะเพียงนิ่งเฉย
และเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจ ไม่ให้ใครได้เห็น
และถ้าท่านเองเกิดวันนี้ ลดความเอาจริงเอาจังอีกนิด
เครียดน้อยอีกหน่อย
ท่านก็จะมีความสุขอันบริบูรณ์ ด้วยความดีในตัวของท่านนั้นเอง

คนเกิดวันที่ 28

เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัด
หลักเกณฑ์หรือกำหนดการต่าง ๆ ของชีวิต
เป็นเพียงที่สำหรับหมายตาในบางโอกาสเท่านั้น
มิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมากนัก
ชีวิตของคนเกิดวันที่ 28 จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ตามสบาย คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ใจคนง่าย
ชอบความสะดวกสบาย
และชอบอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อน
หรือคนรัก เป็นคนที่รักใคร ๆ และอยากให้ใคร ๆ รัก
อยากให้ทุกคนรักกัน และอยากให้เพื่อน ๆ รักกันอย่างมีความสุข
ดังนั้น
ความทุกข์ของคนเกิดวันที่ 28 จึงมักเกิดจากการที่เพื่อนของคนเกิดวันนี้ทะเลาะกันเอง และความโชคร้ายของคนเกิดวันที่ 28 ก็คือ
การถูกเพื่อนเลวหลอกลวง

"เพื่อน" เป็นคำที่มีความหมายที่สุด
สำหรับคนเกิดวันที่
28 เพราะคนเกิดวันนี้ ขี้เหงาและอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด ต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะเป็นสุข ท่านจึงพบคนเกิดวันนี้เริงร่าอยู่ในหมู่เพื่อนเสมอ ๆ มิใช่น้อยเลย ที่ถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว
ก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อนมากกว่าครอบครัวของตนเอง
ถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกัน ก็ถึงกับโกรธกันมีบ่อยไป แต่อย่างไรก็ตาม
แม้คนเกิดวันที่
28 จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อนมาก
แต่ก็จะตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ
ด้วยตัวเองเสมอ รักเพื่อน
แต่ไม่ยอมให้เพื่อนมีอิทธิพลเหนือตน
ลักษณะที่ขัดกันของคนเกิดวันที่
28 จะพบได้ในเรื่องความดื้อรั้น คนเกิดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนาน มีอารมณ์ขันแต่มักดื้อดึงอย่างไม่มีใครเทียบ
ถ้าหากเขาหรือเธอคิดจะดื้อขึ้นมา
คนเกิดวันที่ 28 แม้ว่าจะเป็นคนสะเทือนใจง่าย ใจอ่อนกับเหตุการณ์ซึ่งแม้จะมิได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตาม
แต่เขาและเธอผู้เกิดวันที่
28 ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เมื่อถึงคราวจำเป็น ดังนั้น บางทีท่านอาจแปลกใจ ที่เพื่อนผู้ดูเหมือนเป็นคนตามสบาย เกิดเอาจริงเอาจังขึ้นมา ในเมื่อพบเห็นการรังแก หรือถูกรังแก จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 28 ก็อยู่ตรงนี้เอง ตรงที่ว่า
ปกติแล้ว
เป็นคนไม่เคร่งครัดอันใด
ปล่อยชีวิตไปเรื่อย ๆ ตามสบาย
แต่เมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนใจแล้ว
มักวู่วามทำให้มีความสุขน้อยลงไป
จนกว่าจะรู้จักระงับ
และหาทางระบายออกที่นุ่มนวลขึ้น ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่
28 ขยับเข้าใกล้เขาหรือเธออีกนิดได้ไหม
เพราะคนเกิดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด
ถ้าขาดเพื่อนแล้วจะรู้สึกว้าเหว่ที่สุด
เพื่อนขี้เหงา

คนเกิดวันที่ 29

รักใครไม่ผันแปร

คนเกิดวันที่ 29 มีโชคเบื้องต้นหรือจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ตามใจ
อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์
และความสามารถในการประดิษฐ์
อันเป็นการทำให้ความคิดสร้างสรรค์
กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้
นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้นหลายคนเกิดในวันนี้
คนเกิดวันที่ 29 ส่วนใหญ่จะมีความสุขมาก
ถ้าได้ทำงานในด้านการประดิษฐ์คิดค้น
การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเขาหรือเธอ มักจะประสบความสำเร็จ
ในด้านนี้อย่างรุ่งโรจน์

โดยเหตุที่พื้นนิสัยเป็นเช่นนี้
คนที่เกิดวันนี้จึงมีเพื่อนหรือคนรัก
ที่มีความเข้าใจไม่ปล่อยให้เขาหรือเธอ
จมอยู่กับเครื่องมือทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์
หรือในห้องคอมพิวเตอร์ แต่ควรจะต้องพาเขาหรือเธอ ออกไปสู่สังคม
รู้จักโลกที่แท้จริง
รู้จักชื่นชมกับความสุข
และความงามของมนุษย์ ของธรรมชาติ ของภาษากวี ดนตรี และศิลปะ
เรื่องอย่างนี้บางทีพ่อแม่ต้องทำตั้งแต่วัยเด็กด้วยซ้ำ แทนที่จะดีใจว่าลูกของท่านอันเกิดวันที่ 29 เป็นคนขยันเรียนอย่างเดียว ความทุกข์ของคนเกิดวันที่ 29 จะเกิดขึ้นในเมื่อเขาหรือเธอ ต้องทำงานที่ตัวเขาหรือเธอผู้นั้นไม่ชอบใจทำ หรือต้องเรียนรู้หรือทำความเข้าใจในเรื่องที่เขาไม่สนใจ เขาจะเบื่อเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นง่าย ๆ คนเกิดวันที่ 29 เบื่อง่าย ถ้าไม่ได้งานที่ชอบก็จะเบื่อทันที
อันที่จริงแล้ว คนเกิดวันที่
29 เป็นคนมีเสน่ห์ และน่ารักกับคนที่เขาหรือเธอพอใจ
เป็นคนที่เรียกได้ว่ารักเดียวใจเดียว
เมื่อได้พอใจหรือรักใครแล้วก็จะไม่ผันแปรไปได้ มีความรับผิดชอบต่อคนรักและครอบครัวดี แต่ใครก็ตาม
ที่เป็นคนรักกับคนที่เกิดวันนี้
ก็จะต้องพบข้อยุ่งยากบ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อยุ่งยาก
อันเกิดจากความเก่งแต่ประสบการณ์ดิ่งลึก
มากกว่ากว้าง ของเขาหรือเธอผู้นั้น
ทำให้เขาหรือเธอเป็นคนมองโลกอย่างไม่เข้าใจ
บางทีถึงกับกลายเป็นคนหลงตัวเอง
หรือหลงกลุ่มไปได้
เช่นหลงผิดไปว่ากลุ่มของตนเท่านั้น
ที่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพนี้เป็นเลิศ
หรือเป็นพวกที่ชอบมองว่าคนต่างกลุ่ม
มีเกียรติน้อยกว่าตน
บางทีเผลอ ๆ ยังแอบดูถูกภรรยาสามี
และญาติของภริยาสามีว่าโง่กว่าตนก็มี
และที่สำคัญคนเกิดวันที่
29 เป็นคนที่แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุด
ก็ยากที่จะหยั่งรู้ความรู้สึกจริง ๆ
ของเขาหรือเธอได้
เป็นพวกที่ชอบมีชีวิตลึกลับชวนให้คนพิศวง
และเขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 29 จะรู้สึกอึดอัดใจมาก ถ้ามีคนรู้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอ มากกว่าที่ต้องการให้รู้

คนเกิดวันที่ 30

ทรราชย์น้อย

คนเกิดวันที่ 30 มีพื้นนิสัยที่ดีหลายอย่าง แต่สิ่งที่พระเจ้าลืมให้มากับเขาหรือเธอ หรือให้มาก็น้อยสักหน่อย ก็คือความมีเสน่ห์ โดยพื้นฐานของดวงชะตา
คนเกิดวันที่
30 มักจะเป็นคนฉลาด
และมีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ว่าดูภายนอกจะมีลักษณะอย่างไร
แต่ภายในจิตใจของเขามี "วิธีการ" หรือ "คำตอบ"
หรือ "คำตัดสิน"
ของปัญหาที่จะต้องเผชิญไว้พร้อมแล้ว
และเมื่อตัดสินใจแล้วก็เป็นอันจบกัน
ไม่ต้องหวนกลับมาพูดกันด้วยเรื่องเก่านั้นอีก
การ "คิดในใจ"
อย่างฉลาดนี้เองทำให้คนเกิดวันที่
30 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี สามารถตัดสินใจทำอะไร ๆ ได้ โดยไม่ลังเลใจ คนเกิดวันที่ 30 มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดขาด
ดูน่าเกรงขาม เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร
และศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร สามารถใช้ความได้เปรียบที่มีอยู่ เอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ยากลำบาก อ่านความคิดคนอื่นได้ปรุโปร่ง
หรือมีญาณสังหรณ์
ที่ช่วยป้องกันกลอุบายของคู่แข่งได้
จึงมักเอาชนะคนอื่นได้เสมอ
อำนาจก็ยิ่งมีมากขึ้น
คนที่เกิดวันนี้ มีสติปัญญาหลักแหลมเรียนรู้อะไร
ได้เร็วกว่าคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเรื่องนั้นเป็นการตีความถ้อยคำสัญลักษณ์
และปรัชญาต่าง ๆ
แต่ก็ไม่ค่อยชำนาญ เรื่องเครื่องกลไกต่าง ๆ มากนัก คนเกิดวันที่
30 ชอบทำอะไรที่ยาก ๆ ที่คนธรรมดาสามัญไม่ค่อยทำกัน
จะทำแต่สิ่งที่ดีเลิศจริง ๆ
แม้ในเรื่องความรัก
เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่
30 ก็มักจะพุ่งความสนใจไปยังคนที่มีลักษณะเป็น
"ดอกฟ้า" หรือ "โดมผู้จองหอง"
มากกว่าที่สนใจคนธรรมดา ๆ ถ้าท่านอยากให้คนเกิดวันที่ 30 สนใจท่านก็ต้องทำตัวให้เป็น "งานที่ยากกว่าธรรมดา" นอกจากจะเป็นคนชอบทำอะไรยาก ๆ แล้ว คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีอะไรบางอย่าง แปลกไปจากคนอื่น มีความสามารถพิเศษที่คนทั่ว ๆ ไปอาจทำไม่ได้ หรือนึกไม่ถึงว่าจะมีใครทำได้เช่นนั้น แต่คนเกิดวันที่ 30 ก็อาจทำได้ถ้านึกพอใจจะทำ
จนบางครั้งดูเหมือนบ้าระห่ำ
หรือมีความคิดเห็นที่รุนแรงมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง ศาสนา ชีวิต
แม้กระทั่งความรัก คนเกิดวันที่ 30
กับความรักนั้น
มีลักษณะของคนที่ขาดเสน่ห์
คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่งกาจ
แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง
ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าที
ให้คนอื่นเห็นว่าตนเอง มีอำนาจเหนือคู่ครอง คู่รัก
ทำให้คนที่เกิดวันที่ 30 ขาดเสน่ห์ไปอย่างน่าเสียดาย
มีคนเรียกคนเกิดวันที่
30 ว่า "ทรราชย์น้อย" เพราะชอบเผด็จการตั้งแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงเรื่องบริหารบ้านเมืองทีเดียว

 

คนเกิดวันที่ 31

ต้องการกำลังใจ

คนเกิดวันนี้ได้รับพรจากพระเจ้าเรื่องสติปัญญา
จึงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแบบที่เรียกกันว่า มีไหวพริบดี
(ไม่ใช่เรียนหนังสือเก่ง)
ดังนั้นเมื่อจะจับทำงานใด ก็มักจะประสบความสำเร็จระดับสูงเสมอ

โดยลักษณะนิสัยคนที่เกิดวันนี้เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน และไม่ชอบโอ้อวดหรือแม้แต่แสดงตนเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความก้าวหน้าต่าง
ๆ คนทั่วไปแม้จะรู้ว่าเขาหรือเธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่มีใครรู้จริง แม้แต่เพื่อนสนิทว่าที่จริงแล้ว
ความสำเร็จที่คนอื่นเห็นนั้นเป็นเพียงเศษส่วนเท่าใดของความสำเร็จที่เขาได้รับ

คนเกิดวันที่ 31 เป็นคนรักเพื่อนฝูง ความสุขที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง
เขาหรือเธอเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่รักเป็นอย่างดี ถ้าท่านเคยอ่านหนังสือวรรณคดีเรื่อง
ลิลิตนิทราชาคริต คนเกิดวันนี้ก็คือ อาบูหะซัน พระเอกในเรื่องนั้นนั่นเอง
(ถ้าไม่เคยอ่านก็ขอเชิญลองอ่านดู สนุกมาก)

ความมีมนุษยสัมพันธ์ (หรือจะเรียกว่า มีเสน่ห์ก็คงจะได้) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันที่
31
เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้มีบุคลิกภาพอันสง่างาม เด่น เป็นที่ต้องตาต้องใจและผู้คนมักอยากปราศรัยทักทายด้วย
ประกอบกับความมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถเข้ากับคนทุกระดับชั้นได้ดี คนเกิดวันที่
31
จึงเป็นผู้ที่มีคนรู้จักมาก

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 31 อยู่ที่ว่าแม้ดูภายนอกจะเข้มแข็งเด็ดขาด
แต่ในเบื้องลึกคนเกิดวันนี้มักจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มักไม่ทำสิ่งใดโดยปราศจากคำยืนยันจากคนที่ไว้ใจได้เสียก่อนว่า
สิ่งที่เขาทำนั้นถูกแล้วดีแล้ว ดังนั้น ถ้าท่านเป็นคู่รักคู่ครองหรือเพื่อนของคนเกิดวันนี้จะต้องรับบทบาทนี้ให้ได้
และข้อสำคัญที่ท่านลืมไม่ได้ก็คือ อย่าแสดงตัวว่าเขาขาดท่านไม่ได้ แต่จงแสดงให้เห็นว่าท่านขาดเขาไม่ได้
ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่

31

ในด้านความสัมพันธ์ทางเพศ คนเกิดวันนี้จะต้องเยี่ยมกว่าคนอื่นเสมอ เป็นคนตั้งกฎเกณฑ์หรือหลักการไว้สูง
ถ้าท่านปรับตัวตามเขาหรือเธอไม่ได้ ทำตัวอย่างที่คนเกิดวันนี้ต้องการไม่ได้ เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้ก็จะไม่ลังเลที่จะเมินคุณไปได้อย่างปราศจากเยื่อใย
ที่สำคัญที่สุด ท่านอย่าทรยศหรือหักหลังคนที่เกิดวันนี้เป็นอันขาด แม้แต่ตุกติกมีเล่ห์เหลี่ยมท่านก็ไม่ควรทำ
เพราะจะโต้ตอบท่านอย่างเต็มที่และรุนแรงทันที และท่านไม่มีทางที่จะเอาชนะเขาหรือเธอได้เลย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: